CI/CD Tester

Sammanfattning

2017

Tidig insyn i kvalitén, möjlighet att manuelt testa nyheter och låta automatesterna testa det gamla.

Kontinuerlig testning

För att säkerställa en god agil process så behövdes automatiska tester som testade mjukvaran kontinuerligt. Jag skapade API och GUI tester som kunde anropas från Jenkins.