FAQ

Vilka typer av uppdrag
ligger  oss varmast om hjärtat?

Att testa tidigt och vid varje incheckning av kod är ngt som vi tror på som ett effektivt sätt att tidigt hitta problem och därmed undvika att fel påverkar många som har svårt att identifiera och avgöra vad problemet är.
Fungerande miljöer som innehåller den senaste koden gör att andra team, andra medarbetare kan börja använda och förbättra produkten.

Ibland behövs nya arbetssätt, nya vinklingar på stora problem. Det kallar vi strategist testledning.

Testa nära utvecklingen, testa på flera olika sätt stötta testledare och manuella tester med exv automatiserad regression.

Koordinera, planera och skapa insyn i den pågående leveransens status.