Agile testledning

Sammanfattning

2016-2017

UX, krav och utvecklare började succesivt se det som naturliga delar av arbetat att också testa det som de gjort.
PO

Kvallité upp utan testare

I uppdraget fanns 4 agila team, men endast en som arbetade uteslutande med test&kvalité (jag). Syftet var att få till en atmosfär och en vilja att arbeta med test direkt från utvecklingsteamen.
Arbetat innbar att hjälpa teamen med när en viss kodmassa skulle befinna sig i en viss testmiljö, säkerställa att teamen testar, och i tillräckligt stor omfattning.
Leta testresurser för exv acceptanstester, men även för systemtest vid behov.