Tidigare uppdrag

En samling av tidigare erfarenheter

 Agil testning

Text om detta.

Testautomation i CI/CD

Testautomation ...

Strategisk testledning

Detta handlar om att ...